Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oppervlakte bezat Het was, of Kiao-Tsjou inderdaad een Duitsche

kolonie was. En zoo beschouwden het de Duitschers ook. Ze werkten er althans en ze bouwden er, alsof ze nimmer weer dit belangrijk gebied zouden verlaten.

Maar de Groote Oorlog brak uit; brak ook uit. over Kiao-

Tsjou. En aan Japan, Engelands verren bondgenoot in het Oosten, was de eer beschoren, de Duitschers van het Aziatisch vasteland te verdrijven.

Japan was Engelands bondgenoot; al sinds jaren. Tusschen beide rijken bestond zooveel overeenkomst, dat het na de ontwikkeling der Wereldgeschiedenis in de 19e" eeuw wel niet haast anders kon, of een nauwe aansluiting tusschen de twee eilanden-gebieden, de twee zeemogendheden, moest volgen. l)

In Augustus 1905 kwam te Londen een Engelsch-Japansch verdrag tot stand, hetwelk in hoofdtrekken het volgende beoogde:

a. De bevestiging en de instandhouding van den algemeenen vrede in Oost-Azië en Indië.

b. De instandhouding van de belangen van alle Mogendheden in China en van het beginsel van gelijke kansen op het gebied van handel en nijverheid van alle naties in China.

c. Het behoud van het territoriale bezit van de hooge contracteerende partijen in Oost-Azië en Indië en de verdediging harer speciale belangen in genoemde gebieden.

I ■ — ■ _ ■

Nederlandsch-Indische artillerie, zich oefenend.

303

Sluiten