Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verantwoordelijke mannen behoefden niet lang te denken over de aanleiding tot dit Ultimatum. Die aanleiding ontdekte de Engelsche Regeering in eén officiëele kennisgeving:

„De regeeringen van Groat-Brittanje en Japan zijn, na met

Op Leven en Dood II, 20. 305

In de laatste jaren werden de schepen, die voor de Groote Vaart bestemd zijn, steeds gtrooter. Tientallen meters lang en diep en breed, werden ze voorzien van de grootste weelde en de meest mogelijke gemakken. Zeekasteelen — zoo noemde men niet ten onrechte deze drijvende gevaarten. Ook voor de schepen, die voor den Oorlogsdienstbestemd waren, brachten de laatste jaren verandering. Dreadnougts bij menigte telde ten slotte de Engelsche marine. Duitschland en de andere groote Mogendheden volgden het voorbeeld, dat het Eilandenrijk hun gat: ook zij lieten hun dreadnougts van stapel loopen. Maar wat bleek? Dat de reuzenschepen der Oorlogsmarine schier tot machteloosheid waren gedoemd. Niet de dreadnougts, maar de kleine duikbooten waren het, van welke in den Zee-Oorlog voor een groot deel de beslissing afhing.

j| Deze eischen, zoo zei het Ultimatum, moesten vóór 23 Augustus ; Onvoorwaardelijk; worden aangenomen.

ij Een week bedenktijd kreeg de Regeering van het Keizerrnk I [slechts, om te beslissen.

Sluiten