Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Japan, dat er financieel zeer slecht bijstond, dat nog steeds niet van de uitputting, die op den oorlog met Rusland was gevolgd, zich had hersteld, Japan was met de ronde som van honderd millioen Yen overgehaald, om aan den oorlog tegen het gehate Duitschland deel te nemen.

Hoog gipgen de golven van verontwaardiging door heel Duitsch, land, toen men bedacht, dat nog slechts enkele weken geleden — einde Juli van hetzelfde jaar 1914 — de Japansche Gouverneur van Port Arthur met de uiterste voorkomendheid als gast in het Duitsche Protectoraat was ontvangen. En hadden niet tallooze Japanners hun

Het vlaggeschip van admiraal Jellicoe; gedurende een hevigen storm in het Noordzee-gebied.

intellect te danken aan de Duitsche opvoeding, de Duitsche ontwikkeling, de Duitsche scholen?

Officieel Duitschland — hoe verontwaardigd dit ook mocht zijn ■— wist zich echter te beheerschen.

Japan had vóór den 23sten antwoord geëischt. Welnu, luidde den 23sten Augustus de mondelinge verklaring aan den Japanschen zaakgelastigde te Berlijn:

„Op de eischen van Japan heeft de Duitsche regeering geenerlei antwoord te geven. Zij ziet zich daarom genoodzaakt haar ambassadeur te Tokio terug te roepen en den Japanschen zaakgelastigde te Berlijn zijn paspoort te doen overhandigen".

Duitschlands antwoord op Japans Ultimatum was waardig. Zeker,

307

Sluiten