Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buiten Europa geslagen, maar verslagen niet. Niet in Duitsch-ZuidWest of in -Oost-Afrika, niet in het verre Oosten of cp en rondom onze verworven eilanden zal de Oorlog worden beslist, maar in Europa. Op de slagvelden van Rusland en Vlaanderen en op den Balkan, ja, waar ook onze soldaten voor het Vaderland vechten, zullen zij onze vijanden vernietigen. Wij, Duitschers, laten ons niet overweldigen. Aan niemand, den Engelschman in het minst niet, zal het gelukken, ons uit te sluiten van het wereldverkeer. Ons jonge Koloniaal bezit zal Duitsch blijven, ja, 'en meerdere koloniën, die het Rijk noodig heeft, zullen ons toevallen!

Zóó dacht men en sprak men in Duitschland over' het einde van den Grooten Oorlog buiten Europa.

• 316

Sluiten