Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Duikbooten of onderzeeërs konden zich geruimen tijd onder water ophouden. Wat de luchtverversching betrof — zooveel mogelijk werd gewone lucht meegenomen, opdat de boot langen tijd onder

Waaraan het te danken was, dat in den Wereldoorlog onze Nederlandsche handel niet ten onder ging? Aan de „Nederlandsche Overzee Trust Mrj.', die ' zich borg stelde brj dë Mogendheden, dat aan haar geconsigneerde goederen niet voor oorlogvoerende landen zouden worden bestemd. Daardoor werden de Hollandsche schepen bewaard voor molest en ondergang en onze handel

voor totalen stilstand. Onze foto geeft het teeken te zien, dat voor de schepen — naast de Hollandsche . vlag gevoerd — het herkenningsteeken was voor absolute neutraliteit.

water kon blijven zonder schade voor de bemanning. Doch ook werden reservoirs met samengeperste lucht meegevoerd, die (behalve voor de luchtverversching) dienen moest, om bij het lanceeren 320

Sluiten