Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor dit doel ingerichtë schepen, mij nen-1 egge rs, gebruikt.Doch ook de boven om¬

schreven duikbooten deden — vooral in het eerste stadium van den oorlog — daarvoor dienst.

In den „Duikbooten-Oorlog" was het Duitschland, dat het meest op den voorgrond trad en onder de Duitsche helden, die op en onder de wateren der zee voor de Duitsche zaak streden, was Otto Eduard Weddigen de meest gevierde.

Otto Eduard Weddigen, geboren 15 September 1880, was de jongste zoon van een aanzienlijk ingezetene van Herford in Westfalen. Onder zijn voorzaten bediènden er onderscheidenen het predikambt en ook de naam zijns vaders werd op het terrein der „Inwendige Zending" met eere genoemd.

Otto was als de jongste de lieveling van geheel zijn familie. Geen wonder ook; hij was een opgewekte knaap, die, tegenover zijn zusters voorko¬

mt vrees voor de mijnen durfden de Nederlandsche vlsschers niet uitvaren. Opze foto geeft de haven te zien, vol schepen, die wachten, tot de Noordzee van mijnen en oorlogsschepen zal zijn gezuiverd.

mend en behulpzaam,

zijn speelmakkers voorging in spelen, waarbij moed en onverschrok-

323

Sluiten