Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kapitein Berkhout; viel zelf nog bij zijn pogingen tot redding te water.

De „Flora", een schip van de Kon. Ned. Stoomboot-Mij., heeft meer dan 300 man opgepikt en naar IJmuiden gebracht. De „Lucifer" kwam te laat om nog iemand te redden, maar jiam vele geredden van de andere booten over.

De moderne Oorlog te land bleek een heel andere Oorlogvoering te eischen dan men zich tot dusver had voorgesteld. Zoo ging het ook met den Zee-Oorlog. Daar maakten duikbooten en mijnen het noodzakelijk, andere maatregelen te nemen.

De Engelsche Admiraliteit, de hoogste autoriteit in marine-zaken, vaardigde dan ook de volgende verklaring uit:

„Dit feit zal een geweldige verandering brengen in de gedragslijn, tot nu door de Britsche oorlogsschepen gevolgd, bij de redding van overlevenden van zinkende schepen.

„Het zinken van de „Aboukir" is alleen een toeval geweest tijdens een onderzoekingstocht,' maar de „Hogue" en de „Cressy" zijn gezonken, omdat ze gestopt hebben -om menschen te redden. Het natuurlijk gevoel van menschelijkheid in dit geval getoond heeft aldus tot zware verliezen geleid, welke voorkomen zouden zijn geweest, wanneer men zich strikt had gehouden aan krijgskundige overwegingen.

Een toestel om de nadering van een duikboot aan te toonen.

Ben groep microphonen vangt de geluidgolven onder water op en geleidt die naar een kuststation, dat weder de schepen kan waarschuwen.

331

Sluiten