Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~ 5 September: Een Duitsche duikboot torpedeert in den mond van . de Tyne den Engelschen kruiser „Pathfinder".

8 September: De Engelsche hulpkruiser „Oceanic" strandt op* de

Schotsche kust en vergaat. 14 S e p t e m b e r: De E 19 (een Engelsche duikboot) torpedeert nabij Helgoland den Duitschen kuiser „Held".

De Engelsche hulpkruiser „Carmania" brengt den Duitschen hulpkruiser „Gap Trafalgar" tot zinken. 18 September: Het Engelsche opleidings-vaartuig „Fisgard" zinkt *'■.. . in het Kanaal.

22 September: De TJ 9 (kapitein Weddigen) torpedeert nabij

Hoek van Holland de Engelsche pantserkruisers „Aboukir", „Cressy" en „Hogue".

23 September: De Duitsche kruiser „Einden" bombardeert

Madras.

28 September: Turkije sluit de Dardanellen.

29 September: Berichten, dat de „Emden" in den Indischen Oceaan

werkzaam is.

6 October: In de monding van de Eems wordt de Duitsche torpedoboot S 116 door een Engelschen onderzeeër tot zinken gebracht.

9 October: Twee Fransche torpedobooten gaan Verloren.

10 0 c t o b er: De Russische kruiser „Pallad'a" wordt door een Duitsche

duikboot in den grond geboord.

Zes kleine Belgische patrouillevaartuigen en mijnenleggers worden te VMssingen geïnterneerd, nadat Antwerpen gevalen is.

^6 October: Een Duitsche onderzeeër torpedeert den Enigelscben kruiser „Hawke".

17 October: De Engelsche lichte kruiser „Undauted" en vier tor¬

pedojagers brengen ter hoogte van Texel 4 Duitsche torpedojagers, de S 115, S 117, S 118 en S 119 tot zinken.

18 October: De Engelsche duikboot E 3 wordt onder dte Duitsche

kust in den grond geboord.

(Dezen dag en volgende dagen beschoot een EngeJschFfansche zeemacht de Duitsche stellingen in Vlaanderen en 'hielpen zoo den opmarsch der Duitschers naar Duinkerken en Calais stuiten. Vooral de drie door Engeland in geslag genomen „Braziliaansche" monitors namen een werkzaam! aandeel in deze beschieting.)

De Japansche kruiser „Takasjiko" wordt bij Tsirugtab door de Duitsche torpedoboot S 90 in den grond geboord. De S 90 loopt daarna op de Chineesche kust en wordt vernield. 21 October: Bericht, dat de „Emden" in den Indischen Oceaan 5 346

Sluiten