Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23 Juli: President Wilson doet te Berlijn een Nota overhandigen waarin te kennen gegeven wordt, dat daden als de vernietiging van de „Lusitania" — zoo daarbij Amerikaansche burgers betrokken zijn — door de Vereenigde Staten als „opzettelijk onvriendschappelijk" zullen worden beschouwd.

Vorenstaande data en gebeurtenissen geven slechts iets van het vele, dat er in het éérste Oorlogsjaar op zee is gebeurd. Dag aan dag toch voeren de schepen uit, helaas niet om vreedzamen handel

üe Engelsche kruiser „Hawke", die den 16en October 1914 door den Duitschen onderzeeër , „U 9" in de Noordzee tot zinken werd gebracht.

te drijven of voor doeleinden ten dienste van kennis en wetenschap, maar om elkander te treffen en te vernietigen.

Het gegeven chronologisch overzicht is een getrouwe weergave der feiten.

Verbijsteren ze niet, deze datums en namen? Is het niet, om van te beven, lang nadat de Vrede ook eenmaal aan dezen Oorlog een einde zal hebben gemaakt, dat geen werelddeel, geen zee vrij kon blijven van dezen woesten strijd om de oppermacht ? Overal de al-verwoestende Oorlog, óveral één pogen-om kostbare waarden te vernietigen, één begeerte om menscben te dooden!

Ach! En ergens in een klein neutraal land stond eenzaam en vergeten een Paleis des Vredes, waarvan onder het uitspreken van 352

Sluiten