Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vijandelijke kruisers aangingen en zich zoowel van de kanonnen als van de torpedo-lanceerinrichtingen bedienden. Twee van hen zijn leelük toegetakeld.

„De Engelsche torpedojagers hebben met groot gevaar voor zichzelf Duitschers van verdrinken gered. De Engelsche officieren vertellen, dat zij Duitsche officieren op hun eigen manschappen in het water met revolvers zagen vuren.J) Een torpedojager was juist bezig gewonden te redden, toen hij door een Duitschen kruiser werd verdreven en de twee booten met gewonden in den steek moest laten, die echter door een Engelsche duikboot opgepikt zijn.

„De bemanning van 3 gezonken Duitsche schepen ten getale van 1200 is op ongeveer 300 man na omgekomen. De verliezen van de andere Duitsche schepen moeten ook ernstig geweest zijn."

De „Pathfinder" getorpedeerd.

Dat de Duitsche marine wèl een slag had ontvangen, maar niet verslagen zich voelde, veel min nog ontmoedigd, bewees wat er een week later, den 5en September, gebeurde.... ïi$?;>fe

De bemanning van den Engelschen pantserdekkruiser „Pathfinder" was in den namiddag van dien 5en September rustig aan den maaltijd gegaan., Ze vreesde geen onheil. Immers, het schip lag veilig in de Engelsche wateren, voor de Tyne. Voor Duitsche duikbooten en mijnen was niemand bezorgd. Tot hier kwamen ze niet.

J) Deze bewering is later door de Duitschers tegengesproken. Indien het waar geweest zou zijn, zou deze daad der schietende officieren waarlijk monsterachtig genoemd kunnen worden.

De groote Duitsche pantser-kruiser \,Blücher", die op 24 Januari 1915 in de Noordzee zonk.

363

Sluiten