Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie voor dit münen-gevaar aansprakelijk was.

„Diidtschliarnd!" — riep Engeland beschuldigend uit.

Duitschland ontkende niet, dat het in de Noordzee mijnen had laten uitzetten, maar het gaf te kennen, dat zulks ook door Engeland was gedaan 2).

In de laatste week van October 1914 werden de Engelschen opge-

Bovenstaande teekening wil aantoon en, hoe de Engelschen uit onderzeesche depóts hun duikbooten van olie voorzien. Heel waarheid getrouw lijkt deze voorstelling in tusschen niet!

schrikt door tal van berichten, dat er van hun handels- en passagiersschepen door mijnen waren vernietigd of bedreigd.

De Engelsche admiraliteit besloot toen een stout stuk.

Den 2en November werd door haar de geheele Noordzee als militair

2) Inderdaad, verreweg de meeste van aan de Nederlandsche, Deensche en Scandinavische kusten aangespoelde zeemijnen waren van Engelsche afkomst.

365

Sluiten