Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Zee-Oorlog in de Turksche wateren.

De in de Dardanellen op 18 Maart 1915 door de Turken in den grond geboorde Fransche kruiser „Bouvet".

verfd doek had. Zij waren daarom niet al te zeer verrast door den loop der volgende gebeurtenissen.

Men zette, van den, kruiser onmiddellijk een gepantserde barkas en twee sloepen uit, die aan wal kwamen en op het koraalrif 3 gewapende officieren en 40 manschappen landden met 4 machine-geweren.

De. Duitschers haastten zich naar het kabelstation, verwijderden de telegrafisten, vernielden de toestellen en zetten schildwachten uit bij de gebouwen. Alle messen en vuurwapenen van het personeel werden in beslag genomen.

In weerwil van de opwinding buiten het station werd daarbinnen „al het noodige" gedaan tot op het oogenblik, dat de Duitschers binnenkwamen. Naar alle kanten werd geseind, juist voordat men de inrichting voor de draadlooze telegrafie in de lucht deed springen.

Terwijl het kabelstation buiten werking werd gesteld', trachstte de bemanning van de barkas de kabels te kappen, doch zonder resultaat. De electriciteitsinrichtingen werden daarna opgeblazen.

' Om 9 uur 's morgens hoorden de eilanders van de „Emden" het geluid van de stoomfluit en dat was blijkbaar • een signaal voor de iainddngsafdeeling om terug te keeren, want onmiddellijk snelden de Duitschers naar hun booten.

Doch de „Emden" ging dadelijk onder stoom en liet de booten achter.... 378

Sluiten