Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ondergang der „Emden" — met vereering de namen van het schip en zijn bemanning werd genoemd? En dat Keizer Wilhelm de mond was van heel het Duitsche volk, toen hij — in antwoord op een telegram van deelneming van het gemeentebestuur van Emden, het volgende telegram verzond:

„Hartelijk dank voor het telegram van deelneming naar aanleiding

van het droevige maar heldhaftige einde van mijn kruiser „Emden", het dappere schip, dat nog in het laatste gevecht tegen een overmachtigen vijand lauweren heeft behaald .... Een nieuwe sterkere „Emden" zal ontstaan, aan wier boeg het ijzeren kruis zal worden aangebracht als herinnering aan den roem van de oude „Emden"!"

Ja, zóó zou het zijn! Wat de „Emden" had onderstaan, prikkelde het Duitsche volk tot verhoogde energie en in ieder Duitsch zeemanshart leefde de

wensch om te strijden en zich op

te offeren, voor het

vaderland, gelijk Von Weddigen het in de wateren dér Noordzee en Von Muller het in het wijde gebied van den Indischen Oceaan had gedaan....

Hoe was het échter gegaan met de mannen, die de „Emden" op de Cocos-eilanden aan land had gezet en toen, plotseling, genoodzaakt was geweest, aan hun lot over te laten? . 382

De Zee-Oorlog in de Turksche wateren.

Het Engelsche linieschip „Triumph", dat 25 Mei 1915 bij de golf van Saros door een Duitsche duikboot werd getorpedeerd.

Sluiten