Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Aan onze zijde zijn geen verliezen geleden. Wij kregen slechts onbeteekenende schade."

Het Engelsche officiëele bericht gaf de nederlaag toe die de Britsche Marine geleden had.

Aldus berichtte de Admiraliteit: ' „De Goodi Hope", „Monmouth", en „Glasgow" ontmoetten de „Scharnhorst", „Gneisenau", „Leipzig" en „Dresden". Beide smaldeelen stoomden bij een krachtige bries en woelige zee in zuidelijke richting

„Het Duitsche smaldeel ontweek den strijd voor zonsondergang toen het het belangrijke voordeel kreeg van het licht. Het gevecht duur-

Het Italiaansche stoomschip „Ancona",

Het TJz\%l ^T", °0Stenr«? en Italië uitgebroken zeeoorlog het slachtoffer werd. Het fraaie schip werd door een Oostenrijksche duikboot getorpedeerd, over welk feit ernstige nota's tusschen de Vereenigde Staten en de Donau-monarchie zijn gewisseld

de een uur, doch reeds spoedig geraakten de „Good Hope" en de „Monmouth" in brand.

Zij zetten het gevecht voort, totdat het nagenoeg donker was. Toen had een hevige ontploffing plaats op de „Good Hope" (14.330 ton) en zonk dit schip.

„De „Monmouth" (9960 ton) hield af, maakte veel water en scheen met bij machte weg te stoomen. Zij werd vergezeld door de „Glasgow" (4900 ton), die gedurende het geheele gevecht met de „1*^^' (3250 ton) en de „Dresden" (3650 ton) slaags was geweest. '

„Toen de vijand de beschadigde „Monmouth" opnieuw naderde 388

Sluiten