Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten doode gedoemd waren nog hun vaderlandsche liederen en toen eindelijk na een hangen doodstrijd de „Gneisenau" onder water verdween, klonk uit honderden monden een donderend Hoch voor

Tuitschland® Keizer en vloot

De Engelschen behaalden met hun reusachtige overmacht de overwinning. Reusachtig was deze overmacht. Want, om maar slechte eenige schepen te noemen: de „Invincible" was een Hniekruiser van 20,300 ton, loopende 26.6 mijl, bewapend met 8 stukken van 30.5 c.M 16 van 10.2 c.M, enz.; de „Canopus" was een linieschip van ruim 13 000 ton, loopende 18 of 19 mijl en bewapend met 4 stukken van 30.5 c M 12 van 15 c.M. enz.; de „Kent" was een gepantserde kruiser van

De Italiaansche pantserkruiser „AmalB",

Italiaanschrvlöot 8neUte P»nt»erkrulsere der

10.000 ton, loopende 24.1 mijl en bewapend met 14 stukken van 15 c M enz.; de „Glasgow" was een pantserdekkruiser van 4900 ton loopende 26.3 mijl en bewapend' met 2 stukken van 15.2 c.M., 10 van 10 2 cM enz.. En behalve deze bestond het eskader van admiraal Sturdee uit nog meer Engelsche oorlogsschepen.

Waar.de strijd min of meer gelijk was, zooate bij de „Leipzig" en „Glasgow , daar moesten de Engelschen zich een geduchte inspanning getroosten. Hier duurde de strijd zelfs vijf uren, voor de Leipzig" in vlammen gehuld, zonk. " '

■ >} Een betreurenswaardig voorval greep hier nog plaats: van de Leip zig werd de Duitsche vlag neergehaald en de witte vlag geheschen.

Sluiten