Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

De groote oorlog in Oost-Europa.

Rusland en zijn bevolking i

Oppervlakte van het land en de Russische bevolking. 1-4. — Het nieuwe Rusland 5-6. <

Rusland in dagen van spanning g

In Sint-Petersburg 6-8. — Laakbare uitspattingen 10-12. — Czaar en Doema 13-16.

De Russische stoomwals . • 17

De sterkte der Russische strijdmacht 18-19.Het Russische volkslied 22. — De Kozakken 23-24.

Russische stoom en Duitsche tegenstoom 24

Aan de grens bij Skalmieschütz 27. - De Duitschers in Kalisch 29-32. — De Duitschers in Czenstochau en Bendin 33-34.

Land en Volk van Polen 34

Geschiedenis van Polen 35-38. — „Nog is Polen niet verloren" 39.

Polen in den Grooten Oorlog .......... , 40

Arm-Polen 40-42. — De Polen-club te Krakau 42-43. — Grootvorst Nicolai Nikolajewitsj en de Polen 43-44. — Duitschland en de Polen 45. — Het Poolsche legioen en Jozef Pilsoedski 46-47.

De Russische opmarsch 47

De Russische generalissimus 49. — Traagheid van den opmarsch en onrust in het Westen bij de Bondgenooten 50-52.

De Russen in Oost-Pruisen; hun opmarsch en hun nederlaag . 53 Inval in Oost-Pruisen 53-54. — Bij Stallupönen 54. — Proclamatie aan de Duitschers 55-56. — Plunderende Kozakken 57. —Keizer Wilhelm en Oost-Pruisen 58-60. — Generaal Von Hindenburg 60-64. — De

Russen bij Gilgenburg en Ortelsburg verslagen 65. — De „val" van Von Hindenburg 66-70. — 90.000 ongewonde Russen gevangen 71. — Samsonow, een Russische held 75. — Von Trotha, een Duitsche held 76-77. — Tweede offensief van Von Hindenburg 77-82. — Rennenkampf, de tijger-generaal, vlucht 83. — Verslagen Rusland 84. — Een dagorder van Von Hindenburg 85. — Russische taktiek 86-87.

397

Sluiten