Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sphers te Gent 205. — Paniek in Ostende 208. - De bekendmakmg der Belgische Regeering 209-210.

De opmarsch der Duitschers langs de Noordzee gestuit ... 212 Bij de Achelsche Kluis 214-216. — Het Belgische volk onder Duit" he heerschappij 216. i* Slag bij Nieuwpoort 219-220. — De strijd om Dixmuiden 222-226. — De sluiswachter van Nieuwpoort 227-228. — De inundatie van het Yser-gebied 228-231. — Geen uitzicht op vrede 234.

De Groote Oorlog bulten Europa.

Politieke bescheiden en koloniale politiek 237

De Britsche geest ontwaakt 245

De éérste Koloniale Oorlogsdaad 248. — Opstand in Zuid-Afrika 249.

- Duitsch Zuid-West 249. — Generaal Botha voorstander van den aanvallenden Oorlog 250-251. — Brief van generaal Beyers 252-254. — Antwoord van generaal Smuts 255. — Dood van generaal De la Rey 256. — De daad van Maritz 258. — Overeenkomst tusschen Maritz en gouverneur Seitz 259. — Beyers en De Wet opstandelingen? 262-263. — De schuldigen aan den Opstand. 263. — Generaal Botha de éérst- en méést-schuldige 267. — Oud-President Steijn en de Opstand 267-272. — Gevangenneming van generaal De Wet 272-278.

— De dood van generaal Beyers 278-282. — Jopie Fourie 282-287. —

Botha triumphator! 287-289.

Witboek over den opstand 289

De verovering van Duitsch Zuid-West-Afrika 190

Overwinning van Maritz 294. — Bij Langklip en Upington 296. —

Het einde voor Duitsch Zuid-West 298-299.

De vernietiging van Duitschlands koloniaal bezit 300

Duitschland verliest tal van koloniën 301. — Verlies van Kiao-Tsjou 302-316. — Oorlogsverklaring van Japan aan Duitschland 310.

De Zee-Oorlog.

Geen poëzie in den modernen oorlog , 317

Verschrikkelijke verliezen 319.

Duikbooten en zeemijnen 319

Otto Eduard von Weddigen 323-324. — Ondergang van de „Aboukir", „Hogue" en „Cressy" 326-332. — Verdere daden van Kapitein Von Weddigen 332-336. — Dood van Von Weddigen 336-340.

De Duitsche en de Engelsche vloot 340

De Duitsche vloot 340-342. — De Engelsche vloot 342-343.

De belangrijkste krijgsverrichtingen ter zee in het eerste Oorlogsjaar 344 Chronologisch overzicht van den Zee-Oorlog 1 Augustus 1914 tot 1 Augustus 1915, 345-352.

399

Sluiten