Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5

Blz. 10 Ingevolge de ordonnantie van 24 Juli 1917 (Stbl. No. 453)

. wordt artikel 16 van het Reglement op den B. G. D. in Nederlandsch-Indië gelezen als volgt:

„De officieren van gezondheid en de Gouvernements artsen in actieven dienst en zij die op eervolle wijze den dienst hebben verlaten, zijn bevoegd tot uitoefening van de geneeskunst in haren vollen omvang in geheel Nederlandsch-Indië."

Blz. 17 Artikel 40 van het Reglement op den Burgerlijken Genees¬

kundigen Dienst wordt ingevolge artikel 1 der ordonnantie van 15 Maart 1917 (Staatsblad No. 112) gelezen als volgt:

„De bevoegdheden en de verplichtingen van de. Indische „drtsen en dokters djawa, zoomede van de vaccinateurs, .worden door den Hoofdinspecteur vastgesteld."

Blz. 28 Artikel 74 van het Reglement op den Burgerlijken Genees¬

kundigen Dienst is vervallen bij artikel 1 der ordonnantie van 15 'Maart 1917 (Staatsblad No. 112).

Blz. 35-36 Bij Gouv. Besl. van 15 Maart 1917 No. 62 (Bijblad No. 8730) is bepaald dat in het derde lid van artikel 5 der instructie van den Hisp. Chef B. G. D. voor „het Europeesche personeel" moet worden gelezen „het personeel" en voor ,,het Inlandsche personeel", ,,de Gouvernements Indische artsen en doktersdjawa", en voorts dat in het vierde lid vervallen de woorden: „Europeesch en Inlandsch" en in het vijfde lid het woord j Inlandsche". ;

Blz. 45-46 De onder D genoemde voorwaarden om als leerling-vroedvrouw (Europeesch) te worden ingeschreven zijn vervallen (besluit Hisp. B. G. D. van 20 Mei 1917 No. 4174. Bfjbl. No. 8770).

Blz. 50-51 Het onder 2 opgenomen Programma van het examen voor vroedvrouw (Europeesch) is vervallen (besluit Hisp. B. G. D. van 20 Mei 1917 Nb. 4174. Bijbl. No. 8770).

Sluiten