Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

Blz. 51 Het programma voor het examen van apothekersbediende is

bij besluit Hisp. Chef B. G. D. van 26 Juni 1917 No. 5191 aangevuld met de volgende paragraaf:

III. op een daartoe strekkend verzoek kan door den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst aan candidaten vrijstelling worden verleend van het examen in de beginselen van de Fransche of de Hoogduitsche of de Engelsche taal.

Deze vrijstelling zal door de betrokken commissie op het af te geven getuigschrift moeten worden vermeld.

Blz. 52 Het in het eerste aanvullingsblad vermelde besluit van den

Hisp. B.^ G. D. van 25 Januari 1917 No. 707 is opgenomen in het Bijblad onder No. 8709.

Blz. 67-77 Het onder 2 opgenomen Reglement betreffende de bevoegdheid en de verplichtingen van Inlandsche vroedvrouwen is vervallen (besluit Hisp. B. G. D. van 20 Mei 1917 No. 4174. Bijbl. No. 8770).

Sluiten