Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13

Blz. 96 De Gouv. Besl. van 12 October 1912 No. 9, 16 Augustus 1914 No. 14 en 21 Augustus 1916 No. 62 zijn buiten wer. i king gesteld bij art. 1 van het Gouv. besl. van 7 September 1917 No. 28 (Stbl. No. 551).

Blz. 126 Bij ordonnantie van 28 Augustus 1917 (Stbl. No. 530) is bepaald dat het eerste lid van artikel 43 van het Reglement op het krankzinnigenwezen in Nederlandsch-Indië wordt gelezen: „De artikelen 37 tot en met 40 zijn van toepassing op Inlanders 'en Vreemde Oosterlingen, die ter zake van krankzinnigheid in een gesticht zijn geplaatst en krachtens wettelijke bepalingen zijn of zich vrijwillig hebben onderworpen aan den zeventienden titel van het eerste boek van het Burgerlijk Wetboek.

Sluiten