Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29

Blz. 193. Het in het eerste aanvullingsblad vermelde Gouv. Besl. van 2 Januari 1917 No. 15 houdende eene nieuwe lezing van letter e van ยง I, ten le van de Bepalingen betreffende de bestemming der Inlandsche Ziekeninrichtingen buiten de drie hoofdplaatsen van Java is opgenomen in het Bijblad onder No. 8680.

Blz. 196. Aan de noot toevoegen: Tangerangl Bijbl. No. 8724.

Bangli Stbl. 1916 No. 162 (art. 5, onder X) en Gouv. Besl.

27 December 1916 No. 25. Madioen | Gouv. Besl. 14 Maart 1908 No. 18. Achter Tandjong Pinang het G. B. 25-2-16-57 wijzigen in G. B. 3-7-17-43 (Stbl. No. 328).

Blz. 208. Aan de noot toevoegen:

Hospitalen van de Bataafsche Besl. Hisp. B. G. D.

Petroleum Maatschappij te Balik- 20 โ€” 9โ€”17 โ€” 7601.

papan en te Tarakan (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo).

Sluiten