Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44

Gouvernements vroedvrouw) gevestigd zijn, dan heeft, in verband met de vorenstaande interpretatie, de rechthebbende zich voor kostelooze geneeskundige of verloskundige behandeling te wenden tot den militairen arts.

Uwer Excellentie Ik heb de eer UHEdG. beleefd te verzoeken in voorUWEdG.

komende gevallen met de bovengegeven uitlegging rekening te willen houden en haar v. z. n. bekend te willen maken, waarvoor op verzoek de noodige exemplaren van dit rondschrijven zullen worden verstrekt.

De Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, (w. g.) DE VOGEL.

Sluiten