Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

51

Blz 320. Zie de algemeene opmerking onder Hoofdstuk II (blz. 90).

Blz. 321. Artikel 2 van het Gouv. Besl. van 18 December 19i6 No.

36 houdende vaststelling van een nieuw Reglement voor het Geneeskundig Laboratorium te Weltevreden, is opgenomen in het Bijblad onder No. 8648.

Blz. 327. Het Gouv. Besl. van 1 December 1916 No. 11 betreffende de deelneming door Officieren van gezondheid van de Marine aan den cursus in tropische ziekten bij het Geneeskundig Laboratorium te Weltevreden, is opgenomen in het Bijblad onder No. 8644.

Blz. 330. Het besluit van den Hisp. B.G.D. van 25 November 1916 No. 9758 betreffende delegatie van -bevoegdheid aan de gewestelijke inspecteurs, is opgenomen in het Bijblad onder No. 8695.

Blz. 332. gl Machtiging aan den Hoofdinspecteur, Hoofd van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, om het onder hem dienend geneeskundig personeel èn hulppersoneel ter beschikking te stellen van Hoofden van Departementen van algemeen bestuur of van andere diensttakken, dan wel werkzaamheden voor die Departementen of andere diensttakken op te dragen.

tGouv. besl. van 3'Juli 1917 No. 58. v Gelezen enz.

Is goedgevonden en verstaan: Eerstelijk enz.

Ten tweede: Den Hoofdinspecteur, Hoofd van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst te machtigen, het onder hem dienend geneeskundig personeel en hulppersoneel ter beschikking te stellen van Hoofden van Departementen van algemeen bestuur of van andere diensttakken dan wel aan dat personeel werkzaamheden voor die Departementen of andere diensttakken op te dragen, indien daaruit geen buitengewone uitgaven voor den Lande voortvloeien.

Uittreksel enz.

Sluiten