Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

60

ARTIKEL VII.

Na examinatie in een rubriek repect. onderdeel daarvan moet door elk lid der betrekkelijke subcommissie voor den candidaat eeu cijfer van beoordeeling worden aangeteekend.

Het gemiddelde dezer cijfers van de leden is het eindcijfer van den candidaat voor deze rubriek, respect, onderdeel daarvan.

ARTIKEL VIII.

Na afloop van de examens, afgenomen door de subcommissies, beslist de commissie bij meerderheid van stemmen omtrent den eind-uitslag.

Staking van stemmen wordt geacht een beslissing te zijn in voor den candidaat gunstigen zin.

ARTIKEL IX.

Een candidaat wordt afgewezen voor het eerste gedeelte:-

a. wanneer hem voor de rubriek I, genoemd in de „Vereischten, waaraan de leerlingen der school tot opleiding van Indische artsen bij het eindexamen moeten voldoen" een onvoldoend cijfer (4 of minder) is toegekend;

b. wanneer hem voor de rubriek I het cijfer 5 en voor de rubriek VI of VIII een cijfer lager dan 6, is toegekend;

c. wanneer hem voor de rubrieken VI en VIII een onvoldoend cijfer (4 of minder) is toegekend.

Een candidaat kan worden afgewezen voor het eerste gedeelte:

a. wanneer hem voor de rubriek I het cijfer 5 is toegekend;

b. wanneer hem voor één der rubrieken VI en VIII een onvoldoend cijfer (4 of minder) en voor de andere rubriek het cijfer 5 is toegekend.

Een candidaat wordt afgewezen voor het tweede gedeelte:

a. wanneer hem voor een der rubrieken II en III een onvoldoend cijfer (4 of minder) is toegekend ;

b. wanneer hem voor een der rubrieken II, III, IV en VII het cijfer 5 en verder voor een of meer rubrieken een cijfer lager dan 6 is toegekend.

Een candidaat kan worden afgewezen voor het tweede gedeelte, wanneer hem voor één der rubrieken II en III het cijfer 5 is toegekend.

Sluiten