Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

77

Gewestelijken Inspecteur (fungeerenden Inspecteur) van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst aan den Hoofdinspecteur, Chef van dien dienst, kennis gegeven, onder nauwkeurige opgave van het geldswaardig bedrag der berokkende schade, waarna door genoemden Dienstchef de maatregelen worden getroffen, die in elk bijzonder geval zullen worden noodig geacht.

ARTIKEL 20.

In geval van staking van haren onderstand of hare toelage moet de Gouvernements vroedvrouw den aan het Gouvernement toebehoorenden voorraad geneesmiddelen, utensiliƫn en instrumenten, door tusschenkomst van het Hoofd van plaatselijk bestuur, opzenden aan den Directeur van het Algemeen Magazijn van geneesmiddelen te Bandoeng, of, op de Buitenbezittingen naar de militaire apotheek, van waaruit de aanvulling van geneesmiddelen plaats vindt.

Sluiten