Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

87

Blz. 394 De onder 6 opgenomen verplichting van Inlandsche vroedvrouwen, die van Gouvernementswege onderstand genieten is als vervallen te beschouwen (zie art. 14 van de Voorschriften betreffende de vroedvrouwen).

Blz. 398 Het Gouv. Besl. van 9 Mei 1916 No. 21 genoemd onder VII 1 vervangen door het Gouv. Besl. van 14 Juli 1917 No. 25.

Blz. 400 Achter ยง IX bijvoegen noot 1 luidende:

(1) Ingevolge artikel 1 van het Gouv. Besl. van 19 Maart 1917 No. 20 is deze paragraaf niet van toepassing voor leerlingen-verpleger, die na 1 April 1917 in opleiding worden genomen.

Sluiten