Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verplegingspersoneel.

Blz. 398. Gouv. besl. van 7 September 1917 No. 28 (Staatsblad No. 551). Gelet enz. Gelezen enz.

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk: Met buitenwerkingstelling van artikel 1 van het besluit van 12 October 1912 No. 9, de besluiten van 16 Januari 1913 No. 67 (Staatsblad No. 133) en 9 Augustus 1913 No. 22, en de artikelen 1 van de besluiten van 16 Augustus 1914 No. 14 en 21 Augustus 1916 No. 62, te bepalen, dat bij den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, met uitzondering van het krankzinnigenwezen, wordt in dienst gesteld een korps gediplomeerd verplegingspersoneel, bestaande uit hoofdverplegers of verpleegsters, verplegers ot verpleegsters der 1ste klasse en verplegers of verpleegsters der 2de klasse, tot indienststelling waarvan mag worden beschikt over de jaarlijks daarvoor op de begrooting uitgetrokken fondsen. Ww&w

Ten tweede: De bezoldiging van het in artikel 1 bedoeld verplegingspersoneel vast te stellen als volgt:

a. voor de hoofdverplegers (verpleegsters) ƒ 250.— (twee honderd vijftig gulden) 's maands met 2 (twee) driejaarlijksche verhoogingen elke van ƒ 25.— (vijf en twintig gulden) 's maands;

b voor de verplegers (verpleegsters) der 1ste klasse ƒ 150 (een honderd vijftig gulden) 's maands met 3 (drie) driejaarlijksche verhoogingen elke ƒ25 — (vijf en twintig gulden) 's maands;

met bepaling dat deze verplegers (verpleegsters i bij de toekenning van de laatste weddeverhooging tevens den titel krijgen van „eerste verpleger (verpleegster)"; c. voor de verplegers (verpleegsters) der 2de klasse ƒ 120 (een honderd twintig gulden) 's maands met 1 (één) driejaarlijksche verhooging van ƒ 20.— (twintig gulden) 'smaands.

Sluiten