Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

127

Bladz. Het rondschrijven van den Wden lsten Gouv. Secr. van

594 — 595. 21 April 1915 No. 889 en dat van 9 November 1916

No. 2825/IIl/Ai. zijn opgenomen in het Bijblad onder No. 8722.

Sluiten