Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1.

Ned. Herv. Kerk te Gouderak.

Op een zerk: Hier rust Ds Jacob Gerard Staringh Anth. fil. geb. te Genderingen den 11 Oct. 1717 predt. te Hummelo den 10 Jan. 1740, te Gouderak den 26 febr. 1741 aldaar overleden den 26 Nov. MDCCCIV zijnde de oudste der toen dienende gereformeerde predikanten in Nederland.

Op het orgel: geschenk van de familie Smits van Gouderak anno 1887.

Een zerk met uitgekapt wapen ligt onder de banken.

Ned. Herv. Kerk te Goudriaan.

Men ziet hier de volgende grafschriften:

1. Hier rust Maria Schiltman sa. gewesene huysvrouw van Cornelis van der Licht balliuw van Gouriaen sterft den 7 Augusty 1674 out 27 jare.

Drie wapens: I. een dubbele adelaar (Van der Licht); II. drie beurtelings gekanteelde dwarsbalken (Schiltman); III. het wapen van het Gorinchemsch geslacht Van Haeften (de negerkop en de rozen.)

Hier rust het doode lijck daer een godsalige ziel

Hier in dit leven mee ver zich onder hiel.

Dat deel leeft, maar bij God en 't ander deel, 't gebeente, leyt in dit graft bedeckt met puyn en blauw gesteente. Beatrix van Haaften huysvrou van Cornelis van der Licht balliuw van Goudriaenobytden lOYuny 1694out43yaren. (Vgl. De Wapenheraut 1914 blz. 292.)

2. C. A. B. Y11 i e n, da, wed. van C o r n overleden den ..

April 1699.

3. Hier leyt oock begraven Adriaen Ariaensen Brouwer out 90 jaere begrave 10 Augustus int jaer ons Heeren 1669.

1 *

Sluiten