Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Goudriaan.

2

4. Hier rust het lichaem van Willemtjen Aerd oock overleden den 12 October anno 1685.

5. Hier leyt begraven Antonis Henricksz. de sone van Henrick Tonisse sterf den 30 April 1650.

6. Jan Aertsen A. J.

7. Hier rus

chaem va ... . tien Teu ....

vrou van

Aerdz

leden op

Maert a

en C o r n e . . . . Speek ov. . . .

den 30en

ao 1711.

8. Hier leyt begrave Neeltien Hendricx sij sterf den 11 April ano 1646. T. T. C.

9. en oock Theodorus de Haen sone van Do.Theodorus de Haen out ontrent 9 jaren sterft den 19 May 1707.

10. Hier leyt begraven Cornelis Pitersen Broor oudtsijnde 70 jaer sterft den 2 September ontrent ten 8 uren anno 1679.

N. T. T. L.

11. Hier leyt begraên Ariaentie Willemsen anno 1648 den 18 Decemberi doen heeft sij haren geest in Gods genade overgegeven tot ter tijt dat onse Heere Jesis sal comen opwecken tot ten eeuwigen leven, out sijnde 85 jaren.

12. (Wapen: drie vogels 2 en 1; helmteeken een vlucht.) Hier leyt begraven AdriaenWillemsen oud ontrent.. jaeren

ende is in den Heere ontslapen den 15 Mey anno 1655.

en rust hier het lichaem van Jan Aertsz capteyn out sijnde ontrent 64 jaren is overleden op den 27en Dezember anno 1687 en Jannigjen Jans zijn huysvrou out 87 jaren overleden den 15 December ao 17 ..

Sluiten