Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Goudriaan.

3

13. Hier leyt begraven Laurens Aertsoon. Hij is in den Heere gherust den XVIII dach februarii int jaer 1612. G. C. V.

en rust hier het ligchaem van Gerrit Cornelisz. Vonck in zijn leven ouderlingh en schepen der gemeynten en vrijheerlijckheyt Goudriaen overleden den 29 Maert ao 1702.

14. Hier leyt begrave Aryen Dircksen Boel sterf den 6 Jannewary anno 1620 out sinde 73 jaer G. L. B. A. C. B.

15. Daem Leenders Smit. A. V. M. S.

16. C. C. H. K.

17. F. W. R. K.

18. Buiten op het kerkhof, dat niet meer gebruikt wordt:

N. I. van Slijpe geboren den 27 September 1816 overleden den 10 October 1829. W. ï. van Slijpe geboren 29 April 1827 overleden 12 Juny 1843. Johanna van Wijk geboren 20 April 1788 overleden 21 April 1851. R. D. van SI ij p e geboren 10 July 1779 overleden 8 Mei 1852 burgemeester van Goudriaan enz. 1797—1852. M. van Wijk wed. van R. D. van Slijpe overleden den 22 februari 1855 in den ouderdom van 68 jaren.

De preekstoel is van 1642. Op een heerenbank is het wapen Van Tets.

Op een bord een wapen: zijnde op groen een zilveren golvende linkerschuinbalk, waaroverheen een blauw schildje beladen met drie zilveren testen (2 en 1).

Oudt en nieuw Goudriaan anno 1776.

Gedenkzuil / door d'achtbare magistraat dezer plaatsen / alhier opgerigt tot een bewijs van dankbare / nagedagtenis over het bovenstaande dorps/wapen dezer beyde hooge en vrije heerlijkheden / aan denzelven vereerd / door den Weledelgeboren gestrengen Heer en Mr. Arnoldus/Adrianus van Tets vrijheere van deze beyde plaetsen/en van Langerack bezuiden de Lecq mitsgaders raad in de / vroedschap en regeerend schepen der stad Dordrecht bij / zijn Weledelgebn eerste intreede en receptie binnen deze / heerlijkheden op den 29 Mei 1776./

Daaronder het wapen Van Tets.

Sluiten