Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Goudswaard.

Zie: J. W. Regt. „De Hoeksche Waard" blz. 314.

Gp de palen van het hek leest men:

Pieter Slooter als kerkmeester en Bastiaan van der Bie ao 1818.

Op zerken:

1. Twee wapens: 1. twee gekruiste gaffels en een liggende hoofdletter T, die rechts (her.) uit het kruispunt uitgaat; 2. een liggende ladder van twee sporten.

Hier leyt begraven Cornelis Arentsen is gestorven op den 30 November ao 1661 out 43 jaren ende sijn huysvrouNingentie Jans is gestorven op den 8 November ao 1661 out 41 jaren ende haren soon JanCornelissenis gestorven op den 23 November ao 1662 out een jaer. (no. 4)

B. A. D. W.

2. Hier leyt begravë ClaesVorwonisz(?) sterf an X V*c III Maerti

en Eernigaert Adriaens sij wijf was sij sterf an. XV c

XXXIII dë XXVIII dach decebris.

3. Hier leyt begraven Aryaentgen Aernes doch. huysvrouwe va Timan Leenderis dijckgraef van de Corendijck ende is begraven op ten XXI October anno 1607.

Leeft eer

ghij ende

nae uw doot sult gij eeuwich leven ame.

coemt toe Leentgen Timansdochter.

4. Ende gelick den menschen geset is eens te sterven ende daer na het oordeel.

Hebreeën IX Capitelle. Domas Jans secretaris ao 1607.

5. G. (een merk) D.

Sluiten