Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te 's Gravendeel.

Het oude kerkgebouw is afgebrand 10 Mei 1904, herbouwd in de jaren 1904—1905 onder het bestuur van A. Kooiman pres. kerkvoogd, J. V. Warendorp secr. kerkvoogd, L. de Zeeuw Wz. \ P. Ir d Giessen Az kerk den. Bouwcommissie Naaktgeboren Jz. (S. Vervelde

Ingewijd 2 April 1905 door Ds. J. v. Wal se m predikant alhier.

J. Th. Beljers architect.

Het vorenstaande is te lezen op een steen in de kerk.

Op het orgel zijn twee schilden: I. een wapen zijnde een roode dwarsbalk op goud, vergezeld van drie oranjeboomen met appels; II. door elkaar heen de letters N. B. B. en G.

Groote of St. Jacobskerk te 's Gravenhage.

1. Op het koor ziet men allereerst het praalgraf voorjacob van Wassenaer-Obdam.

Aan de voorzijde de wapens der VereenigdeNederlanden en Holland. Onder een troonhemel het standbeeld van den admiraal; naast hem houdt een engel het wapen Van Wassenaer vast. B. Eggers fecit.

Aan de vier hoeken de beelden voorstellende: Prudentia, Fortitudo, Fidelitas, Vigilantia.

Op het monument leest men:

Honori et gloriae herois illustriss: et ex vetustiss. nobilitatis Batavicae stirpe per contin. et legit. successionem prognati Dom. Ja co bi Dynastae de Wassenaer,

Dom. in Obdam foeder. Belg. architalassi, etc. rebus praeclare terra marique gestis, non tantum in Atlant. oceano, unde sparsa fugataque Lusitanorum classe, magnaque onustus praeda, domum rediit; sed in freto Baltico ubi pulsis adversariis,

Sluiten