Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

8

summi. imperii. bono. publico. et. nomini Batavico. occeptas. lucubrationes. exequi. satagit et. sic . vel. supremum . anhelitum . reip . impendit. absens. violenta. paralysi. de . medio . tollitur . Mechliniae . ad . D . XII. octobris. anni. CIDDCLXVI.

N. D. N. Geertruda van Loon conjugi. de. se. opt. merit. heic ^inhumato . P. C.

vixit. annos . LXVI. D . XII.

3. Twee uitgekapte wapens; helmteeken een vlucht, beladen met een beurtelings gekanteelde dwarsbalk.

Deo opt. max. Depositum Georgi de Bye, equitis Dni de Albrantswaert, thesaurari gener. ord. foed. Belgi et praes. cam. rat. Holl. et Westfr. obijt 6 Non. April an CI3I0CXXVIII et dilectae uxoris Dnae Mariae ab Almonda obijt 3 Kal. Mart. ano CI3IDCXXV. (Boven en beneden vier uitgekapte kwartieren.)

4. Boven een steenen poort:

D. O. M. Cors Nobelaer toparcha in Grisoirt et Anna van der Wiele conjuges hoe sibi suisque monumentum f.f. ao 1617.

(Volgens de afbeelding bij Mr. W. van der Lely bevonden zich vroeger boven die deurposten twee wapens: 1. Nobelaer (zie Rietstap, het wapen met den valk) en 2. Van der Wiele.)

5. In den muur, waar hij in 1726 werd geplaatst.

Het levensgroote beeld van den gestorvene in harnas, liggende. Het wapen Van Randenrode van der Aa en de kwartieren: Randenrode gheseyt Borgneval

van der Aa Ittre (een gekroonde leeuw)

Kerreman (drie meerls, Uterliminghen

2 en l) Pypenpoy (drie lelies,

Cuyck 2 en 1).

Heymbeecke

Hier leyt begraven de Weledele Joncheer Geratd van Randenrode geseyt van der Aa sterf den XVI October MDC.

Sluiten