Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

10

9. Wapen: een boom op een grasgrond, waartegen rechts een groote hagedis met krulstaart en links een leeuw klimt; helmteeken de hagedis uitkomende.

Advocati officio functus annis LUI.

Hier leyt begravë Meester Reynier van Amstelreda advocaet voor dë Hove van Hollant sterf den sevenden Novembris in jaer ons Heren 1616.

10. Het wapen Van Neale (drie wassenaars, 2 en 1) en de kwartieren:

Neale Verboom Cornish Vierling.

Hier legt begraven Stephanus Laurentius grave van Neale stierf den 1 November 1762 en Maria JacobaGrommee stierf den 28 October 1744 en Justina Magdalena Hillerman stierf den 8 Maart 1748.

Het wapen Cornish is: een omgekeerde keper beladen met 3 ruiten waarop een klaverbladkruis.

Verboom: een uitgerukte boom, vergezeld van drie zwemmende visschen (2 en 1).

Vierling: een dwarsbalk, vergezeld van drie rozen (2 en 1).

(Deze zerk lag volgens Frese in 1778 in de Mariakapel.)

IJ. Grafstede van H. T. E. en I. U. W.

(Een doodshoofd en twee gekruiste doodsbeenderen.)

Myn dagen sijn vergaen als een schaduwe ende ick verdorre als gras. Psalm 102 vers 15.

12. D. O. M. S.

Genovefae Goesiae Arnoldi f. feminae incomparabili quae MDXLV saluts anno, sexto calend Apriles, aetatis XL conjugii XXII partus XVII extincta est. Everardus Nicolaus consilii Frisiae praeses maritus conjugi dulcissimae monumentu cu lachrimis posuit.

(Wapen in ruitvorm: gedeeld I. negen lelies, 1, 2, 3, 2, en 1;

11. Van der Goes.

13. Boven in een portiek een uitgekapt wapen; helmteeken een vlucht; onderaan een hoofd, dat aan een lint in den mond een ruitvormig uitgekapt schild vasthoudt.

Vier kwartieren bovenaan eveneens uitgeslagen.

Sluiten