Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

11

Hier leyt begrave Cornelis van Aken Cornelisz. in zij leve_ schepe sterf de 11 December a 1566 en Cornelis van Ake Cornelisz. zijn zoè"sterf de" 19 November a 1552. (Vgl. Wapenheraut 1905 blz. 133.)

14. VanBreugel. (Twee uitgekapte wapens.)

15. Hier leyt begraven Godevaert Montis raedt ende tresorier generael was van zijne Extie Maur. prinse van Orangien etc. sterf den 12 Marty 1615 met Jonckvrou Agnes van der Haeghen zijn huysvrouw sterf den 21 Martij 1617.

Twee wapens uitgekapt; helmteeken een uitkomend menschenhoofd tusschen een vlucht. Acht kwartieren waarvan te lezen en te onderscheiden: 1. Montis I. —

3. In den schildvoet een 3. Drie vogels (2 en 1)

muuranker

4. Een dwarsbalk beladen 4. Montis (een dwarsbalk).

met een zwijn

17. D. O. M. S.

Nobili et praeclaro viro Henrico ab Hovine (Hendrik van Hoven) dno de Heemstede marito carisso uxor moesta pos. obiit tertio Non. Sept. anno MDCXVHI.

Wapen uitgekapt; helmteeken een bokkenkop tusschen een vlucht.

18. Hier leyt begraven de Eedele Heere Emmery de Lyere in sijn leven governeur van den Willemstad:, Clunart, Noortdamme ende die heerlickheeden ende landen daer tho behoorende starf den 6 December ao 1618.

Wapen uitgekapt; helmteeken twee uitkomende hertepooten, vluchtsgewijze. Acht kwartieren eveneens uitgekapt. Lyere Berchem Noris Etten Coelgenesse Van der Merruwen

Jogny alias Blondel Van der Mols totSuyd-

2,

2. —

16.

Van der Goes.

dorp.

Sluiten