Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

14

dwarsbalk en de lelies van het schild; 2. een bak, waaruit een bundel struisveeren komt.

33. Een doodshoofd en twee gekruiste doodsbeenderen.

't Graft van Pieter van der Velde St. Griffier in de Hogen Rade in Hollant.

Een zandlooper.

34. Hier rust d'achtbaere Joffrou Christofferina Valcke huysvrou van Adriaen Breeman ambachsheer van de vijff gorssen ende van de S. Lijsbetten polder in Melissant sterff den 11 July 1606 out 29 jaeren.

35. Een portiek, waarin een uitgekapt wapen en vier uitgekapte kwartieren. Onderaan een slapend engeltje; bovenaan twee vrouwenfiguren.

Hier leyt begraven joffrou Agatha Buys sijn huisvrou sterf den 2en Januarius anno 1568 ende Willem van derMijehaer luider zoon starf den 19en Augusti anno 1616.

36. Een vrouw met een fakkel over den rechterschouder houdt aan linten twee uitgekapte wapenschilden vast.

Hier legt begraven DHeer Joachym van Mierop in sijn leven ontfanger generael van Holland ende Westvrieslandt, sterff den 23 Juli 1643 met sijn huysvrou Joncvrouw A n n a B a n n i n c x sterf den lesten July ano MVIc XXIIII.

Een gevleugelde zandlooper.

37. Twee uitgekapte wapens; helmteeken een uitkomende ramskop en hals. Schildhouder, alleen rechts, een gehalsbande windhond.

Vier uitgekapte kwartieren:

Steelant (schildhouders Mechelen (helmteeken twee gehalsbande haze- een uitkomende een¬

winden) hoorn)

Royen (helmteeken een Cock v. Nerijne (helmuitkomende gehalsbande teeken twee hoorns, als hazewind tusschen een een cirkel geplaatst), vlucht)

Een engelenkopje en een gevleugelde zandlooper. Hier liggen begraven joncheer Philips van Steelant, heer in Grijsoort, Drossart van Buyren ende raet van Sijn Hoogheyt

Sluiten