Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

17

In de Mariakapel naast het koor: Op een zerk:

44. Het groote graft van het adelijke huisvanHogendorpmet previlegie dat geen ornamenten nog wapenen in de capel sullen mogen geplaatst worden als die van famiellie van devanHogendorpen, alles volgens de acte in dato den 23 January 1744 en geregistreerd in het register van de grafsteden van de St. Jacobskerk in 'sHage fol. 105 vo_ actum ut supra.

P. v. d. Poel.

Op een monument in die kapel:

45. Bovenaan het wapen van Hogendorp van Hofwegen

Ne Jupiter quidem omnibus Sic transit gloria mundi.

De voorvaderen tsedert het jaer 1200 tot 1600 sijn in verscheide provinciën van de Nederlanden begraven, waar van eenige zijn verlydt geweest met de landen van Texel, vide het graeflijcke geluwe register anno 1458 sijnde de laeste geweest de Heer van Hogendorp gouverneur van Heusden mitsgaders de burgemeester en bewinthebber van Hogendorp te Rotterdam dewelke tot Heusden en tot Rotterdam begraven zijn geworden.

Alhier rusten in den Heere:

Jonckr. Gijsbert van Hogendorp, luytenant generi- van Sweden gouverneur van Ments en overste van de infanterie obiit 1632.

Jonckr. Diederik van Hogendorp heer in Cromstrijen, drossaart van Steenbergen, raadt en tresorier generi- van den Koningh van Grootbrittange in de Nederlanden obiit 1702.

Jonckr. Diederik Johan van Hogendorp vrijheer van Hofwegen, drossaart van Steenbergen, raadt mitsgrs. gecommitteerde raadt wegens Rotterdam obiit 1744.

Den Hooggeboore Heer Gijsbert grave van Hogendorp baron van St. Jans ten Steen en Glossenberghe, vrijheer van Hofwegen heere van Steenhuysen, ambachtsheer van Cromstrijen, de Heyningen, oud ontfanger generaal der Vereenigde Nederlanden obiit 1750.

Jonckr. Samuel grave van Hogendorp obiit 1765.

Jonckheer Wilm Jan grave van Hogendorp oud-scheepen en raad in de vroedschap der stad Haarlem, meesterknaap van Holland quartier van Breederoode obiit 1778.

2*

Sluiten