Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

18

DenHooggeboore Heer Johan Francois graave vanHogendorp Baron van St. Jan Steen en Glossenberge, heere van Steenhuysen raed en oud burgemeester der stad Vlissingen en zeedert den jaare 1740 ontfanger generaal van de Unie obiit 1779.

De Hooggeboore Heer Gijsbert Carel graave van Hogendorp burgemeester der stad Wageningen gecommitteerde weegens de provincie Gelderland in het collegie van de admiraliteid in het Noorderquartier obiit 1779.

De Hooggeboore Heer Gijsbertus Steenbergensis graave van Hogendorp vrijheer van Hof weegen, Tilborg en Goirle Raad en Rentmeester generaal der Domeynen van Braband obiit 1785.

Men acht de doot te fel, omdat ze het leven blust Het leven is een droom, de doot het bedt van rust. (Vgl. Ned. Adelsboek 1914 blz. 321, 333 en 334; uit dit grafschrift blijkt tevens dat Diederik Johan van Hogendorp, die 11744, nog niet rijksgraaf was, vgl. N. A. blz. 334 sub VIII.)

Op het koor:

46. Wapen uitgekapt, schildhouders twee leeuwen; boven het schild een kroon. Twee kwartieren eveneens uitgekapt.

Voorts allerlei krijgsattributen.

Hier rust de Hoogedele Gestrenge Heer Johan Frederik Martfeldt, generaal maior van de infantery colonel en chef van het corps artilleresten ten dienste van den staet der Vereenigde Nederlanden overleeden in 'sHage den 31 Desember 1784 oud 78 jaaren en 4 maanden.

Tegen den muur van het koor:

47. Grafplaats van Constantijn en Christiaan Huygens.

Vóór den stoep van het koor:

48. Joseph baron de Blockhausen van Luxenburg lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal der Nederlanden overleden te 'sGravenhage den 31 January 1816.

49. Hier leyt hetgene sterflijk was van Meester Adriaen Pots raatsheer in den Hove van Holland Zeeland en Friesland gestorven den 15 December 1680 en sijn dochters soon Meester N i c olaes Thomas van der Mark vrijheer tot Leur burgemeester tot Schoonhoven raet ter admiraliteyt in Friesland, domheer tot Uytrecht overleden den 19 May anno 1712.

Sluiten