Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

21

Catharina Amelia a Solms Laubach, serenissima uxor

[perpetuo

tam chari capitis permota desiderio, post conjunctissimum XLII annorum conjugium hoe mausoleum aeterni moeroris monumentum posuit, conjux conjugi.

Op het koor:

59. De vuyst aan 't roer van Staat in voor- en tegentij De voedsterheer der deugd, de schrik der huichlaarij, De steun van 't vrije volk, de hoop en lust der braaven, De zuil der Wetenschap, ligt hier in Steyn begraaven.

J. van Spaan.

(Wapen uitgekapt; helmteeken een vogel.)

(De zerk betreft Mr. Pieter Stein, raadpensionaris van Holland 15 November 1772.)

Op een wapenbord, dat boven dezen zerk hing, las men onder het wapen Steyn:

De deugt groeid t'allen tijd In weerwil van de nijd.

60. [D. O. M. Si pajeem quaeris libertatemque viator aut nusquam aut tali sub lapide invenies Leo ab Aitzema, natus 1600 19 Novembris, defunctus 23 February ao 1669. Hic. p. et. 1. expectat.

61. Tegen den muur, opschrift vrij wel afgesleten.

Hic juxta / reponuntur exuviae / W a 11 e r i Van e / militis / H e nrici Van e / militis, / Carolo primo magno Brittanniae regis/a sacris conciliis et secretarii principal, / filii quinti/, qui a serenissimo principe auriaco / campo praefectus, / media inter agmina, forti manu sed for- / tiori animo, in praelio seneffensi /, hostium impetum et rabiem repellens, / caeco sed inexpugnabili marte percussus / montii, oppido quod est Hannoniae, / anno Dom. CDDCLXXIIII aetatis suae LV. /, III nonas Augusti invictam per vulnera / reddidit animam / Deo /.

(Wapen uitgekapt; helmteeken een geharnaste arm met een zwaard in de hand.)

62. Deze zerk lag in 1919 op het koor boven op de andere zerken; het is dus mogelijk dat hij ergens anders is beland.

Onderaan is er een stuk afgebroken.

Sluiten