Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

23

66. Hier is begraven Joncheer Willem Croeser, die sterf den

X October anno 1582 ende joncvrou joanna Bonte, zijn huysvrou was die voir haer tweeden man getraut hadde Joncheer Jan van Boevekercke, zij sterf den XII October anno 1583.

(Twee uitgekapte wapens; helmteeken een uitkomende adelaar; het tweede wapen, in ruitvorm, overtopt door een gevleugeld engelenkopje.)

In den rand: doot ende lijden wilt onze zielen in den

Hemel verblijden.

67. Wapen Pauw onder een gekroonde helm (zie Ned. Adelsboek); hartschild een lelie.

Regneri Pavy equitis seatoris in seatu Hollad. sepulti

annis. Clara Alewijns 1630. Cornelia van Vaarlaer

1645.

68. Hier leyt begraven [Seger] van der Maes out sch[epen] en cappeteyn van den [Hage] ende is overleden den [5en] Janu" anno 1640.

69

geboren den 16 November Ip2. gestorven den 2 February

Vrouwe Catharina van der Hooff desselfs huisvrouw geboren den .. Augusti 1626 (?) gestorven den 29 December 1713.

70. Wapen uitgesleten; helmteeken een roos tusschen een vlucht. Van het opschrift is niets meer te lezen.

Hier legt begraven Mr. Hendrick Rosa raedt ords in den Hove van Holtf. overleden 21 January XVIc XXIX ende jofvr. Cornelia van Hoogheveen zijne huysvre , die overleedtden

XI Martii XVIc XXI. mitsgaders jofvr. Maria Rosa haer eenighe dr. huysvre van Mr. Franchois Fagel, raed in den Hooghen Raedt int hof, overleden den XXXI Martii ano XVIc XXII.

71. Wapen uitgekapt; helmteeken een klaverblad tusschen een vlucht.

Hic jacent Nob. D. Joannis Vermeren obijt 12 Octob. 1634. D. Maria Vermeren uxor Nob. D. Petri Helman Dni a Muylquerque, maritus moestus p. c. Illa obijt 8 Septem. 1638, ille obijt 16 Octob. 1644.

72. Wapen uitgekapt. Gewende helm; helmteeken een uitkomende leeuw.

Sluiten