Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

24

Hier leggen begraven Jofvrouwe Beatris van Dorp huisvrouwe van Jacob Heer mans tresorier van den Hage sterf den 4 Maart ao 1610. Joffrouwe Joanna Heermans huisvrouwe va Cornelis Rosa secretaris van den Hove van Hollandt sterf den len Mei ao 1617.

Salich zijn de dooden die in den Heere sterven, zij rusten va haeren arbeyt ende gaen va dit leven tot een beter.

Hier legt begraven Jacob Heerman tresorier van den Hage sterf den 3en April 1629 ende juffrouw Maria Heermans huysvrou w van Mr. Willem Paedts advocaet voor den Hove van Hollant sterf den 18en Novembris 1621.

73. Wapen en acht kwartieren uitgekapt:

Coenders Entens Schaffers Ompteda Tamminga Entens Ripperda Uterwick. D. O. M. S. Nobiliss. et lepidiss. puella Evertien Coenders ab Helpen nobiliss. conjugum Abelis Coenders et Teedkae Entens filia, anno MDCIIII die XI Aug. Groningae nata; ao MDCXIII die X Decemb. Hagae com. denata, [mejlioremque in vitam [ex vita hac aerumnosa translata, curantib. moestissimis parentib. exuvias suas expectantes gloriosam resurrec. sub hoe saxo posuit.]

(Het tusschen haken geplaatste is tengevolge van het pasklaar maken van den zerk verdwenen.)

74. Gedeeltelijk niet meer te onderscheiden.

Hoe monumentum conditur vir. cel. Joannis Bueysius (d. i. Jan Buys) Monikend. J. C. curiae Hollandiae senator obiit ao D. MDCXIV feb. D.XII aetatis suae LUI sub certa spe beatae resurrectionis.

Hijer leit begraven Jacoba Pietersdr. huysvrouwe van M. JanBuyes van Monickedam, die sterf op den XI Aprilis anno Dni XVc XCVI ende rust in den Heere.

75. Twee uitgekapte wapens; helmteeken een zwemmende baars tusschen een vlucht.

Hier leyt begraven Mr^ Willem van Baersdorp in sijn leven Raedt ordinaHs van Hove van Hollandt ende sterft den Xen Meye des jaers CIDDCXHI ende joffrouwe Anna van

Sluiten