Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'8 Gravenhage.

25

Brouchoven, huysvrouwe van den Raedtsheer Baersdorp voornt. die in den Heere gerust is den XXIIen Junius int jaer CIOIDCXXVI.

In een zijportaal ten N. van den toren:

76. I K. — M. v. d. P. 1741.

77. C. D. L. B.

78. Hier leyt begraven Maria Beukelaer haer beider dochter en sterf anno ....

79. Josyna weduwe Philip Ver

90. Hier legt begraven Catarina Onderwater huysvrouwe van Pieter Splinter burgemeester van Schravenhage gestorven den 16 Mey anno 1668.

(De voorgaande opschriften heb ik in de jaren 1917—1919 successievelijk kunnen opteekenen; wellicht zullen t. z. t. nog grafschriften te voorschijn komen, die vermeld worden in de „Verzameling van gedenkstukken in Nederland" door A. Frese, 's Gravenhage bij Isaac du Mee boekverkooper in de Spuistraat 1778. Deze volgen hierna, waarbij echter opgemerkt moet worden, dat uit vergelijking van dit boek met de nog zichtbare zerken gebleken is, dat deze verzameling niet zeer nauwkeurig is aangelegd.)

Bij. het orgel lag destijds een zerk, waarop:

81. Hier leyt begrave Crispyjasz. van Buschhuysen rentmeester generael vaT Zuythollant en" sterf ao XVc XXXIX de XXIIII dag in April enAgnytePietersdochter sijn huisvrouwe erT sterf ao XVc LI dë X1III dach Augusti.

82. Hier leyt begraven Claes Jacobz Valck toegenaemt

sterf 23 Maert 1573.

Hier leyt begraven Simon van d e r D o e s sferf den XI Aprilis 1587 en Elysabeth Semsdochter sijn huysvrouwe en sterf 26 Augusti 15 ...

83. Hier leyt begraven Mathijs Benninck in sijn leven secrearis van 'sGravenhage starf den 6en Mey 1612 ende Aleyd

Sluiten