Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

28

99. Hier leyt begraven de Heer Wilhelmus de Jonge sterf den 12 Mey 1645 ende juffrouw Marya de Jonge sijn suster sterf den 20 Mart 1649.

100. Hier legt begraven Johan Anocque in sijn leven commys van de ontfanger generael Philips Doublet, sterf den V Augusty 1661 ende jofvrou Anna van Gorkom sijne huysvrouw gestorven den 15den Xbris 1683. Alsmede Swane Annocque haerluyder dochter sterf den 15 January 1669, ende Johan Annocque haerluyder soon sterft den 1 Juny 1669.

101. Grafstede voor de Heer Marcus van der Hoeven burgermeester van 's Gravenhage ende kerckmeester dezer kercke is gestorven den 22 Maart 1688 oud 88 jaaren.

(Vgl. De Wapenheraut 1905 blz. 203.)

In de kapel van Ruychrock van de Werve:

102. Hier legt begraven Jufv. Elisabeth Ruychrock van de Werve obiit 27 Juny 1597. Jonckr. Jan van de Wiele obiit 2 Septembr ao 1625. Jonckr. Jacobs van Wiele heer van Werve obiit 2 Maert ao 1642.

Met de wapens der kwartieren: [Stalpert] Van der Wiele Van de Werve ' De Jonge Jongelinx Arkel van Montfoort Van Doom van Sonsbeek Heemskerk Gramaye.

In de kruiskapel:

103. Hier leyt begraven juffrou Machtelt van Luningen sterf den 14 Augusty 1661.

104. Hier legt begraven Agatha van der Vaart geweezene huysvrouwe van Thomas de Bie sterf 15 October 1703.

In de kerk:

105. Hier leyt begraven De Heer ThomasBrouartin zijn leven Raed en tresorier generael van sijn Hoogheyt den Heere Prince van Oranje; ende is gestorven den 20 Julius 1635.

106. Hier leit begraven de Heer Johan van der Veecken in sijn leven raet ende agent van sijne ceurf. Doorl. van Ceulen

Sluiten