Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

29

stierf den 4en Augusty anno 1636 ende yoffrou Elisabeth van der Mast sijne huysvrouwe sterf den 3en November anno 1637.

107. Grafstede van den Hooch Edelen en Welgebooren Heer, Heer Alexander Zoete de Lake van Villers, heer van Villers, Zevender, Potshoek, etc. stierf den XXX Augusti MDCLXXVII1 out LXXV jaren. De Hooch edele en Welgeboore vrouwe, vrouwe Adriaria van Aarssen van Sommelsdijk, vrouwe van Villers etc. sijn huysvrouwe stierf den XV November MDCLXXVII out LXXI jaren. Boven de kwartieren:

Danneux dict de Warlu Eichelberg genaemt Hooft-

108. Hier legt begraven Rochus Wilbrenninck is gesturven den 10 Mey a° 1682 in sijn leven agent van 't overquartier van Gelderlant, ende postmeester van 's Gravenhage en jufvrou Maria Snels sijn huisvrouw gestorven den 7 April 1684.

109. Hier legt begraven Heer Roeland van Kinschot, heer van Kinschot in zijn leven eerste raet van den Hogen Rade van Hollant, Zeelant en Vrieslant, gebooren den 16 November 1621 gestorven den 20 februari 1701.

110. Hier leyt begraven Hendrick Geul gestorven den 10 April anno 1640 ende sijne huysvrouwe Maria Jagers gestorven den 6 february anno 1648.

111. Hier leyt begraven de Edele juffrou Janne van Lynden benaemt van Brienen vrouwe in Sinderen, starf indt jaer 1610 den 22 Octo. mitt haer eenger dr. twee jonge kinderen als joncker Hendrick Jan, die starf a° 1618 den 14 Novemb. en jofvrou

man

Soete de Lake Ranst

Montigny dict de Suiry

Beneden de kwartieren:

Aarssen van Sommelsdijk

Regnier

Ysselingen

Estourmal

Nispen Huse

Van der Meeren.

Borre Telshoud Wielant Suys.

Sluiten