Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

30

Elysabeth die starf ao 1615 den 30 Novem. geprocreert bij joncker Otto van der Zeventer nu heere van Kenenburch. Wapen met de kwartieren:

Op het koor:

112. Nobili ac praeclaro viro Theodoro ab Egmondt a Nyenburg supremi in Hollandia consilii praesidi dignissimo atque incorruptissimo monumentum hoe Deliana de Blokhuysen charissimo conjugi moestissima conjux posuit obiit anno Domini XVc XCVI VII Idus Jan.

J13. H. S. E. Nobiliss.etclariss. HadrianusMilius, Arnoldi F. Cordracenus, juris scientia et titulo eximius, varia prudentia piaeditus, et ad varias dignitates evectus, usque cum sna laude' et bono publico functus, consiliarius in curia Batavae, et in ea denique praeses; vigilans, incorruptus et varus justitiae antistes. qui, omni vita laudabiliter peracta, subito obiit anno Chr. CIOIDXCVI Kal. Julii vixit ann. LH. Lector et patria dolete. (Deze zerk betreft Adriaan van der Mijle.)

114. Hier leyt begraven Sebastiaen van Loosen in zijn leven raet ordinaris in den Hove van Holland en sterf int jaer ons Heeren XV XCVII op den 24sten Aprilis en Johanna van Valckesteyn die huisvrouw was van den voorn. Sebastiaen van Loosen, anno XVc XCVII den UI Aprilis is gestorven en hier bij begraven. Joffrou Johanna van Loosen de voorn. Mr. Sebastiaen vau Loosen eenge dogter huysvrouw was van de Raetsheer Mr. Adriaën T. Jongh.

115. Vrouwe Margareta van Nispen, weduwe van Heer Gillis van Eichelberg genaemt Hooftman, heer van Cleidael Stefvers en Artselaer sterf den XXIII Martii anno MDXCVIII. En de kwartieren:

Nispen Van der Meeren

Deyms Hertsbach.

Lynden Bronckhorst

Besten Aller.

116. Heer Cornelis van Eichelberg genaemt Hooftman,

Sluiten