Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

32

mortonus nobiliss. Anglic. fuit,/ex quo peperit Hesteram; quae denata. / Alter deinde conjux nobiliss. erat Dudleyus Carletonus, / sereniss. regis magni Brittanniae legatus/apud praepotentes ord./foederatae Belgicae proceres/et ejusdem majestatis sanctae secretarius, / ex hoe usque annum ad huc 3 progenuit / et Elisabetham; quae itidetn ne ansa defleta./ pariterque hic requiescunt mater piissima,/prior maritus et utraque filia./obiit II Julii, aetatis ann. XXIV. / partae salutis MDCXXVIII / monumentum/Dudleyus CarletOnus/maritus moerens posuit./.

123. Rustplaets van den Heere Francois Ketelaer raetsheer in den Hove van Hollant, Zeelant en Vrieslant, overleden den XXII December MDCCXVIH en Vrouwe Maria Eversdijk sijne huysvrouw gestorven den XXV Juli MDCCXXI.

124. Hier legt begraven Gerard Jansz. Delft in zijn leven thesaurier van Hollant, starf den 26 November 1622.

Hier legt begraven de Eerbaere zeer deuchtsame Aechge Pietersdochter, huysvrouwe van Gerard Jansz. Delf t tresorier van de Heeren Staten van Hollant starf den 18en April 163..

125. Hier leyt begraven Cornelia van Muylwijck Willemsdr. en sterft den XHII Decembris anno XVc Xc IIII.

126. Hier rusten de Heer Diderick van Leeuwen raedt in de Hove provintiael en Hogenraedt van Hollant, sterf den 21 April 1596 ende juffrouw Catarina van der Goes sijn Ed. Huysvrouw sterf den 20 Januari 1608.

(Twee wapens uitgekapt.)

127. Hier leit begraven de Ed. Heere Mr. Nicolaes R u gehave r in sin leven raedt in den Hooghen Raede over Hollant Zeelant ende Westvrieslant sterft den 14 July anno 1620 ende zijner Ed. huisvrouwe Jofvrouwe Cornelia van der Eick starf den 18 Decembris anno 1614 alsmede de E. L. Heer Mr. Dirck Graswinkel starf den XII October a° 1666 ende jofo Geertruyt van Loon starf den VIII November 1675.

128. Hier leit begraven Adriaen Duyck in sijn leven heer van Outcarspel, Koedijk end. secretaris van de Ed. Mog. Heere Staten van Holland, stierf den V van Decembris anno Mc VXX.

Sluiten