Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

33

Hier leyt begraven jonckvrou Anna de Rechteren die huysvrou was van Adriaen Duyck, stierf den XXV December MlVc XCV.

129. Hier leyt begraven Jan Dirckz, di in sijn leven wijnverlater was in den Haghe hi sterf den 9en february 1570 stilo communi.

130. Hier leyt begraven Adriaen Mathijsz. Benninck in sijn leven secretaris van dë Hage sterf a 1589 de 27 Octobris en Aleyd Plumius sijn huysvrouwe starf den 27 febr. 1590.

131. Grafstede van de Heer Francois de Roos gesturven_ den 9 Mey 1708, en Yuff. Anna van Dalen sijn huisvrouwe gestorven den 27 Augusty 1715.

132. Eram quod es; eris quod sum. Nemo immortalis Petrus Valkenier per XVIII annos Rei publ. Batavae ablegatus ao 1641, 25 feb. Embricae natus, 1712, 15 Jul. Hagae denatus. etCarolina Bax ab Oersbeek; ejus conjux denata 16 Novemb. ao 1723.

133. Sous ce tombeau de la maison de Werkendam gist messire Renéde Cordeux, chevalier, seigneur marquis de Lancey et maréchal de camp, et colonel d'un régiment de cavallerie étrangère en France. Petit fils de la Noubras de fer, petit neveu de Louise de Colligny veuve de Charles de Telligny et du grand Guillaume prince d'Orange, estoit né 27 Janvier 1628 exilé pour la religion et est décédé è la Haye.le 22 Mars 1712.

134. Boven een portiek vóór in de kerk ziet men thans nog de wapens Emants en Bruynsteen (gedeeld: I. op goud een halve zwarte adelaar; II. op goud een vleugel van zwart, vergezeld van drie groene klaverbladen, 2 en 1).

Op een portiek daarnaast leest men op een koperen plaat:

135. Den Wel Edele gestrenge Heer Willem van Schuylenburch heer van Bommenede, gecommitteerde staet ten landdage en ordinaris gedeputeerde ter vergadering van Haer Hoog Mogende de Heeren Staeten Generaal der Vereenigde Nederlanden wegens de provincie van Vrieslandt gebooren den 28n Mey 1717 overleden den 20 Augusti 1769.

3*

Sluiten