Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

39

Dirck Hanneman, in sijn leven secretaris van Hollant sterf den 17 April 1584.

Vincent Hanneman, in sijn leven clercq ords. van de Ed. Mo. Heeren Staten van Hollant, sterf den 7 Augusti 1621.

Jan Hanneman, in sijn leven raedt ende rentmr. gnrel van Noirthollant en namaels rekenmr- va Hollt sterf de 23 April 1573.

Jonckvrouwe Alijt Dierijks Gotschalk, sijn huysvrouwe sterf dë 27 Aprillis daer aen 1573.

Jonckvrouwe AdrianavanKerckwervein haer leven huesvrouwe va Me Pi eter Hanneman griffier van den Hove van Hollant, sterf den XX Aprilis XVc LXXX1X.

M. Pieter Hannema hoghe heemraedt va Delfflant ende griffier voornt. sterf opte 21 Janry 1593.

Jonckvrouwe Maria van Boseghem, in haer leven huysvrouwe van Willem Hanneman, rentmr. generael van Noorthöllant sterf den 20 April 1598.

Magdalena Hanneman weduwe van Sal. Meester Jan van Haerlem, sterft den XXVI Augusty 1590.

Cuniera Hanneman huysvrouwe van Johan Steelant ende sterf den 31 Mey 1652.

Nicasius Hanneman in sijn leven burgemeester van'sGravenhage sterf den 3 february 1656.

• 1583.

In het gemeentearchief van 's Gravenhage bevindt zich een boek: „Register der waapens gehangen in de Grote ofte St. Jacobs„kerk in 's Gravenhage zeedert den 11 September 1759 geduurende „het kosterschap van Mr. Godefridus Mo 11."

Volgens dit register werden in de kerk opgehangen de volgende borden:

1. Het wapen Van Hoorn en de wapenspreuk „Electus a Deo beatus" en de kwartieren: > .*

Van Hoorn De Putter

La Lier Huygens Anno 1759 Obiit 13 October. (Dit bord betrof Hendrik van Hoorn, gedeputeerde wegens Zeeland in de vergadering van H. H. M. M., begraven 20 October 1759, in het 4e en 5e graf, 7den regel op het hooge koor.)

2. Het wapen Hoeufft gedeeld met Van Hogendorp ende kwartieren:

Sluiten