Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

41

6. Het wapen De 11a Fai 11e en de kwartieren:

Della Faille Van Heemskerk

Delff Pruis van Oswaerdt

Anno 1761. Obitt 6 Mei.

(Betreft Mr. Je*n Louis Della Faille, dijkgraaf van de Hooge en Lage Zwaluwe, f Delft zonder kinderen, begraven 9 Mei 1761 in het 14e en 15e graf in den 4den regel van het eerste kruiswerk; in dit graf was ook zijne vrouw Petronella Adriana Raveop24Nov. 1739 begraven.)

7. Het wapen Van Nispen gedeeld met Van der Gracht

onder een zevenpaarlige kroon. Anno 1762. Obiit 4 January.

(Dit bord betrof Anna Maria van der Gracht, weduwe Johan van Nispen; zij werd op 11 Januari 1762 begraven in het ée graf in den derden regel in de zuidkapel van het koor, van ouds genaamd de kruiskapel; op den zerk waren uitgehouwen de wapens van J u s t u s van Nispen en Elisabeth van der Gracht. Johan van Nispen vd. was 1 Jan. 1719 overleden.)

8. Het wapen Reygersman gedeeld met Van der Heyden

(ovalen vorm). Anno 1762 obiit 3 February.

(Betrof Maria Jacoba van der Heyden de Gouda, huisvrouw van Mr. Jacob Reigersman; zij is 9 Februari begraven in het 11e graf derden regel in het halve kruiswerk onder het orgel. Het graf was afkomstig van Carel van der Heyde, die het gekocht had van Mr. Re y nier van Per sijn, raadsheer in den hove van Hollant; vgl. Ned. Adelsboek 1916 blz. 298.)

9. Het wapen De Carnin, grave van Li llers, met de wapenspreuk „Virtus sibi proemium", onder een kroon en de kwartieren:

Carnin Lillers

Marquais

Moret

Pardo

Ostrel dit de Lierres

Mailly

Tramerie

De Grault

Bethune Flechin Cotterel Havreck

Noyelles de Marle Noyelles Noyelles Berghes.

Anno 1762

Obiit 5 Mei.

(Betrof Theodore Marie de Carnin graaf vaji Lillers, luit. gen. der infanterie in Statendienst, f ongehuwd, begraven 10 Mei 1762 in het graf onder het comptoir op het koor: zijn naam en wapen zijn op een koperen plaat op de kist gespijkerd.)

Sluiten